apyenolm9mcx95qy 1582810502

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ…

Reading Time: 2 minutes ଆମ ମାନଙ୍କର ଘରେ ପରିବାରରେ ଆମର ଅଜା ଆଇ କିମ୍ବା ଜେଜେ ବାପା ଆଉ ଜେଜେ ମା ଆମ ପାଇଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି l କିନ୍ତୁ... Read more »