🌹☘️🙏🏻” ଗୀତା ଉପଦେଶ “🙏🏻☘️🌹ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ…

Gita Updesh
Reading Time: < 1 minute

➡️”ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପରି ପବିତ୍ରକାରକ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।ସେହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ |”

➡️”ଯେପରି କାଷ୍ଠ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ସକଳ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ |”

➡️”ତୁମେ ଯଦି ଜଗତର ସମସ୍ତପାପୀଙ୍କଠାରୁ ଘୋରପାପୀ ହୋଇଥାଅ ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଭେଳାରେ ବସିଗଲେ ତୁମେ ସେହି ପାପସାଗରକୁ ପାରହୋଇପାରିବ |”

➡️”ହେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କଲାପରେ ବା ଲାଭକଲେ ତୁମେ ପୂନଃ ମୋହିତ ହେବନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଗଲେ ତୁମେ ଓ ସକଳ ଜୀବଗଣ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତଥା ମୋ ଭିତରେ (ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ) ଥିବାର ଦେଖିପାରିବ |”

➡️”ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପଦରେ ପ୍ରଣିପାତପୂର୍ବକ ସେବାକରି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଜ୍ଞାନ କଣ ଜାଣ । ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ |”

 

🌹ଶୁଭ ସକାଳ🌹
🌹🌸🙏ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ🙏🌸🌹

 

🌹☘️” ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ “☘️🌹ସୁଗନ୍ଧ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.