🎪🛕ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା🛕🎪ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି…

Thought of the on grumpy people
Reading Time: < 1 minute

➡️ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
➡️ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାର ଏକମାତ୍ର ଚାବି କାଠି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ।

➡️କଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଟପିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କାନ୍ଦି ନ ପାରି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅଏ ।

➡️ପାଣି ଭଳି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ,
ପଥର ହେଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ।

➡️ଥରେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ Sorry ର କିଛି ମହତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ …..।

🙏🏻 🔘ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ🔘🙏🏻

 

🌹☘️” ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ “☘️🌹ସୁଗନ୍ଧ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.