🌹☘️” ମହାପରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ “☘️🌹ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ…

Spiritual Thoughts in Odia
Reading Time: < 1 minute

➡️”ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଉଠାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନେଇଥିଲେ। – ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ”

➡️”ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଠାରୁ ବଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ୍ – ଅଶୋକ”

➡️”ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହା ଭଲ, ତାହା ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ | – ଚାର୍ଲି ଚାପଲିନ୍ |”

➡️”ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ; ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ; ସମୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଉତ୍ସ | – ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଡଗଲାସ୍ |”

➡️”ମୁସଲମାନମାନେ ଆମ ଶରୀରର ଶରୀର ଏବଂ ରକ୍ତ। – ଦିନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ |”

🌹ଶୁଭ ସକାଳ🌹
🌹🌸🙏ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ🙏🌸🌹

 

🌹☘️” ମହାପରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ “☘️🌹କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.