☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ମିଷ୍ଟବଚନ…

chanakya
Reading Time: < 1 minute

➡️ ମିଷ୍ଟବଚନ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଶ କରିଥାଏ ।

➡️ କାମନା, ବାସନା, ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ । ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମଣିଷର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନଥାଏ । ସେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

➡️ କ୍ରୋଧ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଗ୍ନିଶିଖା । ଏହା ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଚରିତ୍ର, ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ।

➡️ ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ସଦା ସୁଖୀ । ସଂସାରଯାକର ଦୁଃଖ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ହାର ମାନିଥାଏ ।

➡️ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଏକା ଏକା ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଏକା ଏକା ମରେ । କେହି ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

➡️ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ।

➡️ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ । ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ । ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥାଏ ।

☘️🌸🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏🌸☘️

 

☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବଚନ 🙏🌸☘️ସତ୍ୟପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.