☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ…

Chanakya Niti
Reading Time: < 1 minute

➡️ ବିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ ପାରିଷଦରେ ରାଜା ଶୋଭାପାଏ ନାହିଁ ।

➡️ ସଦ୍ ଜନ କେବଳ ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଦ୍ବାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରେ ।

➡️ ରାଜା ନିଜର ସୈନିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇପାରେ ।

➡️ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ୍ୟା ଗରିବ ଗରାଖକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଧନର ଆଦର କରିଥାଏ । ଧନକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ ।

➡️ ଯେଉଁ ରାଜା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ବୀର ନୁହେଁ, ଯିଏ ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାନିଲାଭ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଜନପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

➡️ ଏ ସଂସାରରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ? ଯାହାର ଏତେ ଟିକେବି କ୍ଷୂଣ ନାହିଁ? ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯାହାର କିଛିବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସର୍ବଦା କେହି ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

➡️ ଦିନରାତି, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପରି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ସୁଖ ଦୁଃଖର ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଆବାହକ ।

➡️ ସେବା କରିବା ଅବସରରେ ସେବକର ଆନୁଗତ୍ୟ ଜଣାପଡିଥାଏ ।

☘️🌸🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏🌸☘️

 

☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.