🎪🛕ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା🛕🎪ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର…

Reading Time: < 1 minute Post Views: 190 ➡️ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଅନ୍ତି । ➡️କେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଏଇଟା, ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି । ବାସ୍ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ।ହୁଏତ ତମ ପାଖରେ ଧନୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ … Continue reading 🎪🛕ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା🛕🎪ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର…