💝ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା💝ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ

Thought of the day relation
Reading Time: < 1 minute

➡️ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦିଏ ତା ଠାରୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ।ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଛାଡି ଯାଏ ତା ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ।

➡️ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗର୍ବ କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ବି ନିଜର ଗର୍ବ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।

➡️ ସହିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ସହିବାର ସୀମା ଟପିଗଲେ ସହିବା ଲୋକ ବି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ।

➡️ ଏ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏଠି ଦୁଃଖରେ ହସିବାକୁ ପଡେ,ଆଉ ସୁଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡେ ।

➡️ ଟିକିଏ ହସିକି କଥା କହି ଦେଖ ଅନେକ ବଡ ବଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।

➡️ ଫୁଲ ଯେତେବି ସୁନ୍ଦର ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ବାସ୍ନାର ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ମଣିଷ ଯେତେବି ବଡ଼ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ।

➡️ କେହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଜନା ( ସୃଷ୍ଟି )ଟିକୁ ଚୋରାଇ ନେଇପାରେ,କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନୁହେଁ ।

☘️🌸🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ🙏🌸☘️

 

☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.