🌹☘️ମହାପରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ☘️🌹ଅମରତା!

Immortal
Reading Time: < 1 minute

➡️ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବିବ୍ରତ ନୁହଁନ୍ତି | – ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ |

➡️ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ – ପାଉଲୋ କୋଏଲହୋ |

➡️ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରକାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆଣିଥାଏ … ବିପ୍ଳବ ପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଶାସକ ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀ ଠିଆ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ଅଧୀନରେ ରହିଲେ- ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ |

➡️ସୁଯୋଗବାଦୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନୀତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି | – ଦିନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ |

➡️ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କଲାବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ – ଚାର୍ଲି ଚାପଲିନ୍ |

🌹ଶୁଭ ସକାଳ🌹
🌹🌸🙏ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ🙏🌸🌹

 

🌹☘️” ମହାପରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ “☘️🌹ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.