☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ…

Chanakya Vaani
Reading Time: < 1 minute

➡️ ପୁରୁଷ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସଂଭୋଗ କଲେ, ଘୋଡାକୁ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଏ ।

➡️ ପୋଷାକକୁ ଖରାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୁଖାଇଲେ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

➡️ ବିଦ୍ୱାନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

➡️ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ ସାମନା ସାମନି କହିଦିଏ ସେ କପଟୀ, ମତଲବୀ ହୋଇନପାରେ ।

➡️ ମୂର୍ଖ ବିଦ୍ବାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଆଶା କରିବା ବୃଥା ।

➡️ ଧନୀ ଆଗରେ ଗରିବ ନଗଣ୍ୟ ।ଗରିବ ହେଲେବି ନିଜର ମହତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।

➡️ ଅବିବେକୀ ଧନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବୋକାମୀ ।

➡️ ବିଧବା କେବେ ସୋହାଗିନୀକୁ ଦେଖି ସହିପାରେ ନାହିଁ ।

➡️ ବିଳାସୀଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆପେ ଦୂରେଇଯାଏ ।

☘️🌸🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏🌸☘️

 

☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ମିଷ୍ଟବଚନ…

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.