🌹☘️🙏🏻” ଗୀତା ଉପଦେଶ “🙏🏻☘️🌹କାମନା ଓ ଦ୍ୱେଷ…

om namah
Reading Time: < 1 minute

➡️”ହେ ଅର୍ଜୁନ କାମନା ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଜାତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ ଅନାଦି କାଳରୁ ହିଁ ମୋହିତ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।”

➡️”ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ,ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମାତ୍ର ମତେ ମୋ ଭକ୍ତ ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।”

➡️”ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଛାଦିତଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭ୍ରାନ୍ତ ସାସାଂରୀକ ଲୋକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ଓ ଅଜନ୍ମା ।”

➡️”ବୁଦ୍ଧିହିନ ମୂର୍ଖମାନେ ମୋର ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟୟ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମଭାବକୁ ନ ଜାଣିପାରି ମତେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ବା ଜୀବରୂପ ବା ମନୁଷ୍ୟରୂପ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ।”

🌹ଶୁଭ ସକାଳ🌹
🌹🌸🙏ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ🙏🌸🌹

 

🌸☘️🌹” ଆଜିର ସୁବିଚାର “🌹☘️🌸ଘୃଣା ଅନୁଭବ…

 

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.