☘️🌸🙏ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ🙏🌸☘️ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା…

chanakya
Reading Time: < 1 minute

➡️ ଅନୁଗତ ପୁତ୍ର ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ ।

➡️ ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ସେ ଉତ୍ତମ ପିତା ହୋଇପାରେ ।

➡️ ଯିଏ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକତା ନକରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ।

➡️ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ମଣିଷ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁ ଗଛ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ନୁହଁନ୍ତି ।

➡️ ସାପ କେବଳ ଥରେ ଦଂଶନ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଏ । ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଥାଏ ।

➡️ ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକ, ଖରାପ ପରିବେଶରେ ବଢିଥାଏ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଖରାପହିଁ କରିଥାଏ ।

➡️ ସାପଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ।

☘️🌸🙏ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏🌸☘️

 

☘️🌻🌹ଜୀବନ ଦର୍ଶନ 🌹🌻☘️🌹ତାରିଖ : ୨୮/୧୨/୨୦୨୦🌹

Recommended For You

About the Author: Utkal Odisha

Utkal Odisha brings the best of articles, news, and views in English and Odia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.